Günümüzde,  laboratuvarlar sadece yüksek hızda daha güvenilir rutin hemogram (CBC) ve 5 farklı lökosit gruplandırması (5 part diff) yapabilen sistemlere değil daha geniş klinik uygulamalar ve araştırma amacıyla Retikülosit, Çekirdekli Eritrosit (NRBC), Floresan Trombosit sayımları gibi daha geniş seçenekler sunan analizörlere gereksinim duymaktadırlar. Bir diğer taraftan da, kısıtlı bütçelerle sınırlandırılmaktadırlar. BC-6800 tüm bu gereksinimlerin mükemmel ve hatta beklentilerin de üzerinde karşılanabilmesine yardımcı olur.

Eşsiz ‘SF Cube’ hücre analizi teknolojisi “SF Cube”  lökosit alt tiplerinin, retikülositlerin ve çekirdekli eritrositlerin de dâhil olduğu güvenilir hücre analizi için etkin işaretlemeye sahip çığır açan bir teknolojidir. Hedeflenen kan hücreleri, patentli reaktiflerle reaksiyona girdikten sonra iki açıdan gelen lazer ışığı saçılımı ve floresan sinyaller kullanılarak 3 boyutlu olarak incelemeye alınır. Üç boyutlu saçılım diyagramı, kan hücresi popülasyonlarının daha iyi tanımlanabilmesi ve ayırt edilebilmesi için büyük bir güç kaynağıdır ve özellikle diğer tekniklerle fark edilemeyen normal olmayan hücre popülasyonunu belirleyebilir.

DIFF scattergram
İleri klinik uygulamalar için ek parametreler
. IMG (#,%) parametreleri promiyelositleri ve miyelositleri de içeren olgunlaşmamış granülositlerle (immature granulocyte) ilgili bilgi sağlar.
. HFC* (#,%) parametreleri blastlar ve atipik lenfositler gibi yüksek floresanlı hücre popülasyonunu simgeler.
. RET(#,%) aneminin ayırıcı tanısında ve/veya tedavisinde önemli katkı sağlar.
. IRF olgunlaşmamış retikülositlerle ilgili bir parametredir. Erken anemi tanısına ve uygulanan tedaviye karşılık kemik iliği yanıtının izlenmesine yardımcı olur.
. InR*(#,‰)enfekte olmuş kırmızı kan hücresine ilişkin parametrelerdir.  Kırmızı kan hücreleri sıtmaya neden olan plasmodiumla enfekte olabilirler.
* araştırma amaçlı parametreler

Odaklayan Flow-DC yöntemi
Daha doğru sonuçlar için interferansı en aza indirir
. NRBC’ler (çekirdekli eritrositler) kendileri için atanan bir kanalda “SF Cube” yöntemiyle sayılırlar. NRBC’ler belirlendiğinde toplam beyaz kan hücresi sayımı ve 5-part Diff sonuçları otomatik olarak düzetilir.
. Odaklayan Flow-DC yöntemi geleneksel DC teknolojisinde karşılaşılan etkileşimi en aza indirerek gauss dağılımına çok yakın histogramlar oluşmasını sağlar.
. PLT-O floresan boya sayesinde mikrositik ve parçalanmış eritrositlerden, büyük trombositlerden ve/veya trombosit kümelerinden kaynaklanabilecek etkileşimleri engeller, böylelikle sonuçların daha doğru ve daha hassas olmasını sağlar.
İş yükünü en aza indiren otomasyon
. Hız: 125 test/saat, 100 örnek yükleme kapasitesine sahip autoloader
. HL7 veya ASTM iletişim protokolüne sahip çift yönlü LIS
. İsteğe göre ayarlanabilen ‘tekrar incele’ kuralları sayesinde kullanıcılar kendi laboratuvarlarının uygulamasına göre tekrar inceleme ölçütlerini tanımlayabilirler
BC-6800
Tarih

26 Aralık 2018

Kategori

Mindray